Skattefradrag for udgifter til forsøg og forskning©

Landsskatteretten har ved en netop offentliggjort afgørelse afvist skattemæssigt fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, da der ikke forelå dokumentation for udvikling af et nyt eller væsentligt forbedret produkt eller proces.

Afgørelser, hvor fradrag er nægtet, er kritiseret blandt andet på de sociale medier.

Denne kritik synes ikke sjældent at mangle at medtage den forudsætning for fradrag, at det er skatteyderen der skal bevise eller i hvert fald sandsynliggøre, at der er tale om et nyt eller væsentligt forbedret produkt.

Se endvidere nedennævnte vidensrelaterede artikler om bevis eller sandsynliggørelse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler