Dokumentation for driftsomkostninger – fradrag for varekøb – utilstrækkelige fakturaer – forlig af 24/9 2010 i BS 4-746/2009. ©

Ved et forlig af 24/9 2010 for Retten i Holstebro anerkendte Skatteministeriet, at en skatteyder måtte indrømmes fradrag for udgifter til varekøb, som skatteyderen notorisk måtte have foretaget for at kunne indvinde de af ham erhvervede indtægter, men hvilke varekøb skatteyderen ikke kunne dokumentere ved behørige fakturaer.

Vis hele artiklen