Bevis for anskaffelsessum – Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom ©

For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring m.v. af ejendommen kan som udgangspunkt fradrages i den skattepligtige fortjeneste – hvis udgifterne vel at mærke kan dokumenteres, da SKAT her har anlagt en hårdhændet tilgangsvinkel.

Vis hele artiklen