Driftsomkostninger – udgiftens tilknytning til indkomsterhvervelsen – Højesterets dom af 8/10 2015, sag 16/2015©

Højesteret afviste ved en dom af 8/10 215 at anerkende et produktionsselskabs fradragsret for en ”termination fee” ved førtidig opsigelse af en forhandlingsaftale med et salgsselskab indenfor samme koncern med henblik på overførelse af forhandlingen til et tredje selskab i samme koncern.

Højesteret fandt således, at produktionsselskabet ikke havde godtgjort, at betalingen havde den fornødne tilknytning til produktionsselskabets egen indkomsterhvervelse, som måtte kræves for at anerkende udgiften som en driftsomkostning.

Vis hele artiklen