Skattefradrag for befordring til bestyrelsesmøder©

LØRDAGSARTIKLEN
Landsskatteretten har ved en afgørelse af 25. marts 2021 tilkendegivet, at bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager befordringsgodtgørelse fra selskabet, som udgangspunkt kun har skattemæssigt fradrag for befordringsudgifter efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejdsplads. D.v.s. med den laveste skattemæssige effekt.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler