Lønsumsafgift – bestyrelsesmedlemmer – TfS 42913, jf. tidligere TfS 2009, 80 VL ©

Med ændrede præmisser stadfæstede Højesteret ved en dom af 12/10 2010 landsrettens dom ref. i TfS 2009, 80 V, hvorved en forening ikke ansås for lønsumsafgiftspligtig vedrørende honorarer udbetalt til medlemmer valgt af foreningen til at bestride bestyrelseshverv eller andre tillidshverv. Afgørende for udfaldet var, at der ud fra en helhedsbedømmelse ikke var grundlag for at anse de pågældende medlemmer for ansatte i foreningen.

Vis hele artiklen