Beskatning af bestyrelseshonorarer – SKM2012.437.LSR ©

Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer ikke kunne anses som indkomst fra drift af en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Med kendelsen er lagt afstand til Ligningsrådets bindende svar ref. i TfS 2003, 957 LR. Men samtidig fremgår, at bestyrelsesarbejde kan have en så nær tilknytning til konsulentarbejde, at det i visse tilfælde kan komme på tale at anse bestyrelseshonorarer som virksomhedsindkomst.

Vis hele artiklen