Beskatning af bestyrelseshonorarer – et vildskud med uventede konsekvenser – herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Skatterådet har i en afgørelse fra 28. april 2015, offentliggjort den 19. maj 2015, endnu engang fastslået, at beskatning af bestyrelseshonorarer indtager en skatteretlig særstilling derved, at aktiviteten – når bortset fra visse særlige grupper – ikke kan karakteriseres som selvstændig erhvervsvirksomhed, og at honorarerne følgelig ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Denne praksis kan medføre uventede skattekrav, bl.a. vedrørende biler i virksomhedsskatteordningen.

Vis hele artiklen