Befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlem – manglende kontrol – Højesterets dom af 22/6 2009, sag 494/2007, jf. tidligere TfS 2008, 222 V

Højesteret tog ved en dom af 22/6 2009 stilling til kriterierne for selskabers udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, kravene til selskabers forudgående kontrol med udbetaling af sådan befordringsgodtgørelse samt konsekvenserne ved manglende opfyldelse af disse krav.

Vis hele artiklen