Afdækning af bestyrelsesansvar – friholdelseserklæring – SKM2011.359.SR. ©

Skatterådet har ved et bindende svar af 17/5 2011 taget stilling til de skattemæssige aspekter ved et selskabs afgivelse af friholdelseserklæring vedrørende bestyrelsesansvar overfor et bestyrelsesmedlem