Næring fast ejendom©

Vestre Landsret nåede ved en dom af 20/12 2002 frem til, at en ejerlejlighed i en udlejningsejendom måtte anses for omfattet af en næringsfor-modning uanset en ejertid på 58 år for udlejningsejendommen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler