Næring med fast ejendom – enkeltstående erhvervelse med udstykning for øje – SKM2009.644.SR ©

Skatterådet fandt ved en kendelse af 20/10 2009, at udstykning af 6 grunde ikke kunne anses som næringsvirksomhed med fast ejendom.

Det var følgelig ikke muligt at indskyde de omhandlede grunde i et selskab som et led i en skattefri virksomhedsomdannelse efter virksomhedsskatteloven.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler