Næring med fast ejendom – ”virksomhed” – TfS 41014 ©

En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige overvejelser, der aktualiseres i sager om næring med fast ejendom. Dommen viser herunder vanskelighederne ved at opnå klarhed over det helt centrale spørgsmål om, hvorvidt og i givet fald hvornår der er etableret en egentlig ”næringsvirksomhed” med fast ejendom.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler