Lejefastsættelse ved forældrekøb, hovedaktionærs leje af selskabs ejendom m.v.©

Udlejning af boliger til en nærtstående forekommer ofte og i mange forskellige former.

Et typisk eksempel er de såkaldte forældrekøb, hvor forældrene eller forældrenes selskab anskaffer en ejendom med henblik på udlejning til et boligsøgende barn.

Også andre tilfælde, kan give anledning til skattemæssige overvejelser, eksempelvis udlejning af en selskabet tilhørende bolig, til hovedaktionærens nærtstående.

Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler