Indgreb mod lejereguleringer efter nettoprisindekset©

Regeringen indgik sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten den 26. august 2022 en aftale om et indgreb mod lejeforhøjelser reguleret efter nettoprisindekset i private lejemål. Efter aftalen skal indføres et 2-årigt loft på 4 pct. for huslejestigninger, hvor lejen reguleres efter nettoprisindekset.

Hvad der er særlig bemærkelsesværdig og måske kan få større betydning, hvis det bliver gennemført efter et valg er, at i aftalen er endvidere lagt an til en grundlæggende ændring af en indeksbaseret lejeregulering fra 2025.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler