Ej fiktiv leje ved boligfællesskab©

Landsskatteretten har ved kendelse af 22/6 1999 fastslået, at ejeren af en ejerlejlighed ikke skulle beskattes af en fiktiv lejeindtægt fra ejerens søster hhv. moder vedrørende den del af lejligheden, der var stillet til rådighed for søsteren og moderen.

Alle 3 familiemedlemmer beboede lejligheden og udgjorde een husstand.

Vis hele artiklen