Energiforbedringer i lejeboliger ©

Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti omfattede bl.a. en såkaldt ”Energisparepakke”, der skal fremme energibesparelser i private lejeboliger. Ved en ny aftale fra oktober 2012 har partierne bag Energiaftalen aftalt, hvordan Energisparepakken nærmere skal udformes, og ministeren for by, bolig og landdistrikter har på denne baggrund kort før jul fremsat et lovforslag herom.

Vis hele artiklen