Generationsskifte af svensk ejendom©

Landsskatteretten traf den 11. marts 2024 afgørelse om værdiansættelse af en svensk ejendom ved gaveoverdragelse af ejendommen i en dansk familie.

Efter de danske skatte- og afgiftsregler skal der betales gaveafgift til Danmark vedrørende gaver indenfor den nærmeste familie, hvis enten gavegiveren eller gavemodtage-ren har hjemting (bopæl) i Danmark.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler