Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme – SKM2008.274 ©

Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat af en ejendom beliggende i Sverige kan anvendes en værdi svarende til, hvad en tilsvarende dansk ejendom ville have været ansat til på det relevante fikstidspunkt efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4 a, stk. 1.

I det bindende svar angives endvidere en beregningsmodel for fastsættelse af værdien for ”en tilsvarende dansk ejendom.

Det bindende svar implementerer retsstillingen fastslået ved EF-domstolens afgørelse C-256/06 (Jäger), hvorefter en medlemsstat er afskåret fra at beskatte en ejendom beliggende i en anden medlemsstat højere end en ejendom beliggende i medlemsstaten.

Vis hele artiklen