Ejendomsværdiskat af boliger i lande med indrejseforbud

Corona-pandemien har også på skatteområdet rejst mange nye problemstillinger, eksempelvis spørgsmålet om skattepligt her i landet som følge af ufrivilligt ophold her. Fradrag for mistet depositum m.v.

En særlig problemstilling har drejet sig om pligten til at svare ejendomsværdiskat af udenlandske sommerhuse, som den danske ejer har været afskåret fra at benytte i perioder med indrejseforbud m.v. En problemstilling der måske kan dukke op under den forventede såkaldte 2. bølge.

Retstillingen på sidstnævnte område er nu afklaret med en afgørelse fra Skatterådet af 9. juni 2020 ref. i SKM 2020.271.SR.

Vis hele artiklen