Gaver eller arveforskud – hvad skal man vælge?©

LØRDAGSARTIKLEN
Har man overskydende likviditet, og betaler man måske tillige negative renter af sit bankindestående, ligger det i nogle tilfælde nært at forære børn eller børnebørn en kontant gave.

Men før man skrider til handling, kan det være en god ide at overveje, om foræringen skal være en gave eller et arvefor-skud.

Relaterede vidensartikler