Arveforskud – gaver i form af tilgodehavender på arvelader©

Kan man forestille sig et scenarie som følger:

Forældrene giver alle deres børn det tilladte arveforskud hvert år og indberetter dette til Skat. Forældrene overfører pengene til børnenes konto, og herefter låner børnene pengene tilbage til forældrene som et rente- og afdragsfrit lån.

Vis hele artiklen