Arveafgift – Formløs testamentarisk disposition©

Ved et forlig for Højesteret i sagen ref. i TfS 2001, 898 tiltrådte ministeriet, at et dødsbos midler med afgiftsmæssig virkning skulle tilfalde en fond etableret af boet frem for arveladers universalarving.

Fra arveladers side forelå dispositioner, der muligvis kunne anses som en formløs testamentarisk disposition, og denne disposition, der ikke var anfægtet af universalarvingen, blev senere godkendt af universalarvingens arving.

Forliget er vidtgående, men skal ses i lyset af særlige omstændigheder i sagen.

Vis hele artiklen