Arvedeling med særbørn ©

Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen – efter nogen arvingers opfattelse – er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål, der har været fremme, drejer sig om, hvad der sker, hvis der er særbørn i ægteskabet. Er det så nødvendigt at oprette testamente, og har det betydning, om det er den ene eller anden ægtefælle, der falder bort først.