Forberedelse af testamente ©

Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre generation er tanker om generationsskifte et naturligt led i disse overvejelser om fremtiden.

Med et testamente kan generationsskiftet formes og styres på plads efter den ældre generations ønsker. Den sagkyndige rådgiver, typisk advokaten, kan være behjælpelig med at udforme testamentet efter den ældres ønsker.

Men ofte består den store hurdle imidlertid i at få sat ord på, hvad den ældre generation rent faktisk ønsker. Her skitseres nogle helt grundlæggende overvejelser, som man bør gøre sig forud for henvendelsen til advokat.

Vis hele artiklen