Arv – brugs- og indtægtsnydelser – opgivelse af livsvarig brugsret til bolig – SKM2012.624.SR. ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at opgivelse før tid af en livsvarig beboelsesret erhvervet ved arv ville indebære, at arvingen af kapitalgodet (ejendommen) skulle beskattes af fordelen ved denne førtidige opgivelse. Testamentariske bestemmelser om opdeling af kapitalgodet og brugsretten vil således i denne situation føre frem til en yderligere skærpet beskatning eller forhøjet boafgift af kapitalarvingen.

Vis hele artiklen