Gaveoverdragelse af landbrug til lav gaveafgiftssats©

Med virkning fra 2016 og frem til udgangen af 2019 var det muligt at generationsskifte aktive erhvervsvirksomheder ved gave eller arv til en særligt lav afgiftssats. De lempelige afgiftsregler blev ophævet (rullet tilbage) i slutningen af 2019 med virkning fra 1. januar 2020.

Mange virksomheder blev generationsskiftet med den lave afgiftssats for øje samt ved brug af andre særlige regler som eksempelvis succession. Men nu er skattemyndighederne ved at se generationsskifterne efter i sømmene – herunder generationsskifter af landbrug

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler