Fordeling af købesum ved køb af landbrugsejendom – SKM2003.520.LSR©

Ved Landsskatterettens kendelse af 27/10 2003 fandt retten ikke grundlag for at bortse fra parternes aftale om fordeling af købesummen for en landbrugsejendom på henholdsvis grundværdi, stuehus, driftsbygninger og driftsmateriel/inventar.

Retten henviste bl.a. til, at der kun var en forskel på 10 pct. mellem myndighedernes skøn over stuehusets værdi og den mellem parterne aftalte værdi.

Videre henviste retten til, at parterne efter en konkret vurdering havde modstående interesser

Vis hele artiklen