Beskatning ved køb og salg af kryptovaluta, herunder bitcoins, når platformen går konkurs©

I dagspressen har der i tiden op til årsskiftet verseret historier om en skolelærer, der havde anbragt hele sin opsparing i kryptovaluta, der var gået tabt som følge af, at platformens konkurs. Trods dette tab stod læreren med en skattegæld på flere mio. kr.

I denne artikel omtales blandt andet, hvilke skatte fradrag – eller mangel på samme -der udløses ved en platforms konkurs.

Har der ikke været mellemliggende handler fra køb til konkursen, slipper ejeren med tabet på sin beholdning af kryptovaluta. Har der derimod været mellemliggende handler, vil ejeren ikke alene miste sin beholdning af kryptovaluta – men tillige kunne risikere at stå med en stor ubetalt skatteregning.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler