Skattefrit salg af Bitcoins©

LØRDAGSARTIKLEN
D. 3. maj 2021 offentliggjorde Landsskatteretten en kendelse, hvorefter en skatteyder fik medhold i, at skatteyderen ikke havde købt bitcoins som led i spekulation. En gevinst på 200.000 kr. ved salg efter nogle års ejertid var derfor skattefri.

Vis hele artiklen