Beskatning ved køb og salg af virtuelle valutaer, herunder bitcoins m.v.©

Skatterådet har særligt i perioden 2018-2020 truffet en række afgørelser, hvoraf enkelte har været prøvet i Landsskatteretten.. Den skatteretlige behandling af tab og gevinst er følgelig et langt stykke af vejen afklaret.

I artiklen gennemgås dels de grundlæggende skatteretlige regler, dels administrativ praksis frem til medio 2020.

Som den eneste artikel omfatter denne samtlige offentliggjorte afgørelse på området frem til 16. juni 2020.

Vis hele artiklen