Beskatning ved køb og salg af virtuelle valutaer, herunder bitcoins m.v.©

Skatterådet har særligt i perioden 2018-2020 truffet en række afgørelser, hvoraf enkelte har været prøvet i Landsskatteretten.. Den skatteretlige behandling af tab og gevinst er følgelig et langt stykke af vejen afklaret.

I artiklen gennemgås dels de grundlæggende skatteretlige regler, dels administrativ praksis frem til medio 2020.

Som den eneste artikel omfatter denne samtlige offentliggjorte afgørelse på området.

Vis hele artiklen