Næringsbeskatning ved handel med virtuelle valutaer©

Beskatning af tab og gevinst på virtuelle valutaer er fortsat ikke lovreguleret. Skattemyndighedernes praksis påkalder sig derfor betydelig interesse.

Senest har Skatterådet truffet afgørelse i en sag, hvor en skatteyder ønskede at blive næringsbeskattet. En afgørelse, som givetvis vil få betydning for mange, der investerer i bitcoins mv.

Formentligt er der et lovgivnngsinitiativ på vej

Se om hidtidig praksis i artiklen: Beskatning ved køb og salg af virtuelle valutaer, herunder bitcoins m.v.

Vis hele artiklen