Spekulationsbeskatning©

Efter statsskatteloven fra 1903, som et langt stykke ad vejen fortsat er grundstammen i dansk skatteret, gælder det princip, at fortjeneste og tab ved afståelse af aktiver som led i næring eller spekulation medregnes i den skattepligtige indkomst.

Området for spekulationsbeskatning er siden 1980´erne løbende blevet reduceret gennem speciallovgivning, men har fortsat betydning for en lang række aktiver.

Hertil kommer, at der de sidste par år er dukket nye aktivtyper op, f.eks. kryptovalutaer, der på ny har aktualiseret det generelle spekulationsbegreb.

Vis hele artiklen