Beskatning ved aktionærlån©

Udlån fra selskab til kapitalejer en gammel kending, både i selskabslovgivningen og i skattelovgivningen.

Som følge af misbrug er de skatteretlige regler strammet i 2012, og med en hårdhændet praksis, hvor skattemyndighederne med en vis støtte i loven og dens motiver rejser krav om beskatning flere gange af samme hævning.

Sideløbende hermed er de selskabsretlige regler lempet, således at en række lån, der tidligere blev karakteriseret som ulovlige aktionærlån, i dag er lovlige.

Fejl ved forsøg på at reparere fejl kan gøre ondt værre.

Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget af 5. april 2019 tilkendegivet, at det ikke har været hensigten at beskatte samme hævning flere gange.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler