Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte – TfS 39536 ©

En familie fik ved Retten i Århus ved en dom af 12/1 2009 medhold i, at unoterede aktier i 4 selskaber kunne værdiansættes til formueskattekursen ved overdragelse af de respektive selskaber fra moderen til familiens 4 børn.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler