Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte –Skattekursen – TfS 42163 ©

Skatteministeriet fik ved Vestre Landsret medhold i, at en familie ikke kunne gøre brug af skattekursen, jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, ved værdiansættelse af unoterede anparter i forbindelse med generationsskifte. Der var tale om et ”ekstremt” tilfælde.

Se også videofilmen fra 20/5 2015 om værdiansættelse og bindende svar.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler