Skatteforbehold – Omgørelse©

Ved en dom fra Vestre Landsret af 25/9 2002 lagde landsretten til grund, at et skatteforbehold i en virksomhedsoverdragelsesaftale ikke kunne påberåbes i forbindelse med landsrettens afgørelse af sagen, allerede fordi skatteforbeholdet ikke var gjort gældende.

Begrebet skatteforbehold er i skattestyrelseslovens § 37 B defineret som en betingelse for en privatretlig disposition om, at dispositionen tillægges nærmere angivne skatteretlige virkninger

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler