Skatteforbehold©

Ved overdragelse mellem nærtstående, hvor parterne kan være i tvivl om, hvorvidt skattemyndighederne accepterer pris og vilkår for overdragelsen, vil det ofte være hensigtsmæssigt at taget et skattemæssigt forbehold. Undertiden kan en ubehagelig overraskelse undgås ved skattemæssig omgørelse eller betalingskorrektion. Men både omgørelse og betalingskorrektion forudsætter, at visse betingelser er opfyldt.

Artiklen giver ikke en vejledning i selve udformningen af et skatteforbehold. Hertil kræves en professionel rådgiver, således at det sikres, dels at alle krav for skatteforbeholdets gyldighed er opfyldt, dels at parternes forudsætninger er tilgodeset i behørigt omfang.

Vis hele artiklen