Skatteforbehold – udnyttelse – påklage afskåret – SKM2014.653.LSR©

Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage over afgiftsberegning ved en aktieoverdragelse fra forældre til et barn med henvisning til, at SKAT havde tilbagekaldt en afgørelse om afgiftsberegning, efter at parterne havde gjort et skatteforbehold gældende.

Vis hele artiklen