Skærpet beskatning ved erhvervelse af virtuelle valutaer som led i hobby©

De første afgørelser om beskatning ved køb og salg af kryptovaluta blev naturligt truffet af Skatterådet, da afgørelserne vedrørte påtænkte dispositio-ner. I de senere år har afgørelserne så at sige bevæget sig op i systemet og landsretterne har nu truffet de første afgørelser i disse sager

Senest har Østre Landsret truffet en principiel afgørelse den 8. april 2022, hvor kryptovaluta var erhvervet som vederlag ved udøvelse af en hobby. Dommen er offentliggjort som SKM2022.253ØLR

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler