Samspillet mellem de arveretlige, gaveafgiftsretlige og boafgiftsretlige regler om gaver – afgift af gaver ydet kort tid før dødsfald – Østre Landsrets kendelse af 18/10 2017, sag B-1996-17.©

Østre Landsret fastslog ved en kendelse af 19/10 2017, at gaver ydet af afdøde til et barn og børnebørn på dødsdagen måtte anses som dødslejegaver, der skulle tillægges bobeholdningen ved beregning af boafgift.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler