Gaver, arveforskud og arv©

Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og børnebørn andel af en familieformue. Begrundelserne kan være mangeartede, men ønsket om at opnå en skattebesparelse efter gældende regler indgår ikke sjældent som ét af flere eller mange hensyn. Men det ses også, at midler overgår fra den ældre til den yngre generation på en anden – og mindre transparent – måde og uden nogen form for relevant afregning af skatter og afgifter. Denne trafik ses undertiden i årene umiddelbart op til dødsfaldet og bør påkalde sig opmærksomhed både hos andre arvinger og myndighederne.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler