Hævning på moders konto – kvalifikation som gave – SKM2016.414.BR ©

Byretten fandt ved en netop offentliggjort dom af 7/4 2016, at en skatteyders i alt 5 hævninger på samlet 2,6 mio. kr. på en bankkonto tilhørende skatteyderens mor, der siden var afgået ved døden, måtte anses som afgiftspligtige gaver for skatteyderen. Skifteretten havde ikke forudgående reageret på disse transaktioner.

Sagen omhandler den desværre i praksis ofte forekommende situation, hvor en arving som fuldmægtig hæver penge i banken på vegne af arvelader, men hvor der efterføl-gende ikke kan redegøres for, hvordan pengene er anvendt. Bobestyreren var tilsyneladende i denne sag blevet så hårdhudet, at der først blev reageret på arvingens dispositioner, da SKAT reagerede

Vis hele artiklen