Omgørelse – hævning i virksomhedsskatteordningen – SKM2010.730. LSR ©

Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet af virksomhedsordningen til indfrielse af private lån blev omgjort. Ved kendelsen lagde Landsskatteretten til grund, at hævningen på bankkontoen måtte anses for omfattet af begrebet ”privatretlig disposition” i skatteforvaltningslovens § 29´s forstand.

Sagen blev ført af Knud S. Maegaard

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler