Rette indkomstmodtager – omgørelse – betalingskorrektion – SKM2012.652.BR ©

Retten i Lyngby fandt ved en dom af 20/6 2012, at der i en sag om rette indkomstmodtager hverken var grundlag for at ændre skattemyndighedernes korrektioner vedrørende konsulenthonorarer efter synspunktet om rette indkomstmodtager, at meddele tilladelse til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, eller at give adgang til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5. Det er særligt spørgsmålet om betalingskorrektion i denne sagstype, der påkalder sig interesse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler