Rette indkomstmodtager – omgørelse – betalingskorrektion – SKM2015.717.HR, jf. tidligere SKM2014.846.ØLR

Højesteret stadfæstede ved en dom af 16/11 2015, ref. i SKM2015.717.HR, den tidligere Østre Landsrets dom, ref. i SKM2014.846.ØLR i en sag om rette indkomstmodtager. Parterne i sagen fik således ikke adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, og ej heller adgang til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2.

Se også videofilm om “betalingskorrektion.”

Vis hele artiklen