Huller i den begrænsede hæftelse i kommanditselskaber og partnerselskaber.©

Selskabsretten og skatteretten følges ikke altid af. Undertiden vil denne forskel kunne afføde nogle ubehagelige overraskelser for selskabsdeltagerne. Det gælder særligt de såkaldt transparente selskaber, eksempelvis kommanditselskaber og partnerselskaber, der så at sige ikke ”eksisterer” skatteretligt.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler