Partnerselskab – advokatfirma – p/s andele ejet af personer og selskaber – beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet – SKM2012.42.SR ©

Partnerselskaber er omfattet af begrebet aktieselskaber og dermed af selskabsloven. Et partnerselskab (kommanditaktieselskab) er i lovens § 5, nr. 21 defineret som ”Et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier, jf. kapitel 21.” Af lovens kap. 21 fremgår i første række, at selskabslovens regler om aktieselskaber med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på partnerselskaber.

Vis hele artiklen