Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber mv.©

Med lov nr. 682 af 8. juni 2017 om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter) blev indført nye regler for underskudsbegrænsning ved investeringer i visse anpartsprojekter samt visse interessentskaber.

Loven må antages at få betydning for mange skatteydere, herunder f.eks. ejere af familielandbrug, hvor der er svingende indtægter, og gårdens drift i dårlige perioder finansieres af ejerens lønindtægter.

Nærværende udgave, der er opdateret med ny praksis, er en reduceret udgave af en artikel tidligere offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen i 2018.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler